Zadzwoń teraz
phone_in_talk
call
  • Facebooku
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
 
Windykacja

Blog

oraz nasze publikacje

Kiedy można rozpocząć proces windykacji należności ?

Zacznijmy od tego, że wierzyciel może żądać od swojego dłużnika wykonania zobowiązania w chwili jego wymagalności. O tym, kiedy taki moment następuje, decyduje najczęściej treść zawartej umowy lub termin zapłaty faktury.

Wymagalność zapłaty jest kluczowa dla możliwości dochodzenia zapłaty zarówno na etapie polubownym jak i sądowym. Przed datą określoną jako termin zapłaty wierzyciel nie może skutecznie dochodzić realizacji zapłaty przez dłużnika. Data wymagalności zapłaty jest również datą od której wierzyciel może rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych.

Przykład

Strony zawarły umowę na wykonanie usługi, podstawą do zapłaty jest faktura wystawiona 01 -08 -2020 r z terminem płatności 14 dni. Wymagalność tego świadczenia pojawi się więc dopiero wraz z upływem 14 dni  od daty wystawienia faktury. Przed tą datą zamawiający usługę nie musi realizować swojego zobowiązania.

Wierzyciel po tej dacie może zlecić odzyskanie wierzytelności firmie windykacyjnej, która przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego będzie prowadziła rozmowy polubowne z dłużnikiem.  Ważne jest aby cały dług nie uległ przedawnieniu, dlatego większość spraw, które nie kończą się rozliczeniem dłużnika na etapie polubownym kierowane jest do sądu, co przerywa okres przedawnienia zapłaty.

Kolejne wpisy

08-110 Siedlce
ul. Kazimierzowska 122

local_phone25 644 00 20emailbiuro@mk-finanse.pl
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem