Zadzwoń teraz
phone_in_talk
call
  • Facebooku
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
 
Windykacja

Blog

oraz nasze publikacje

Zmiany w prawie dla przedsiębiorców


Jakie z planowanych na najbliższą przyszłość zmian w prawie powinny zainteresować przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw? Niewątpliwie mogą to być, znajdujące się już na legislacyjnym finiszu, ustawy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym oraz przepisy wprowadzające do K.s.h. nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną. Na kluczowe ustalenia czeka również projekt zmieniający Prawo Zamówień Publicznych (PZP). Dla wielu firm dobrą wiadomością są z pewnością nowe regulacje w zakresie produkcji energii z OZE oraz złagodzenie przepisów odnośnie obrotu gruntami rolnymi.

Walka z zatorami płatniczymi

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych już w połowie maja został przyjęty przez rząd, a na początku lipca – przez Sejm. Ustawa autorstwa resortu przedsiębiorczości i technologii ma rozpocząć swoje obowiązywanie wraz z nadejściem 2020 roku.
Z punktu widzenia przedsiębiorcy z sektora MŚP, najistotniejszą ze zmian wprowadzanych wspomnianą ustawą jest skrócenie do 60 dni terminów zapłaty w przypadku transakcji zawieranych z największymi podmiotami (tzw. transakcje asymetryczne). Z kolei dostawcy dla podmiotów publicznych (z wyłączeniem podmiotów leczniczych) uzyskają skrócenie terminów zapłaty do 30 dni. Do tego, najwięksi rynkowi gracze zostaną zobligowani do raportowania Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii informacji dotyczących stosowanych terminów płatności. W ten sposób powstanie publicznie dostępna lista firm, które swoich kontrahentów zmuszają do najdłuższego oczekiwania na należną zapłatę. Ponadto na firmy, które najbardziej opóźniają regulowanie swoich zobowiązań, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma nakładać administracyjne kary pieniężne.

Ustawa zwraca uwagę na ważne problemy, zwłaszcza transakcje asymetryczne. Wprowadza rozwiązania, które sprawdziły się w innych krajach, np. lista notorycznie spóźniających się płatników stanowi w Wielkiej Brytanii znakomity drogowskaz dla MŚP. Jednak, jak wynika z analiz Polskiego Związku Faktorów, działania zmierzające do odblokowania zatorów płatniczych byłyby skuteczniejsze, gdyby dodatkowo uwzględniały zniesienie zakazów cesji w umowach handlowych – mówił Jerzy Dąbrowski, prezes zarządu Bibby Financial Services i członek Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów.


W tej chwili nie wszyscy przedsiębiorcy mogą dysponować fakturami. Problem jest zwłaszcza widoczny w transakcjach z dużymi podmiotami i spółkami Skarbu Państwa. Jako Polski Związek Faktorów postulujemy odpowiednie zmiany w Kodeksie cywilnym.

Na finiszu są dwie ważne ustawy: przeciwdziałająca zatorom płatniczym oraz ułatwiająca życie założycielom start-upów.
Warto wspomnieć, że projekt ustawy wprowadza też tzw. ulgę na złe długi PIT i CIT, na wzór mechanizmu funkcjonującego w podatku VAT. Granicznym terminem jest 90 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze. Po jego upływie dostawca będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę, z którą zalega jego odbiorca. Jednocześnie dłużnik powinien podnieść podstawę opodatkowania o kwotę, której nie zapłacił.

Kolejne wpisy

08-110 Siedlce
ul. Kazimierzowska 122

local_phone25 644 00 20emailbiuro@mk-finanse.pl
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem