Zadzwoń teraz
phone_in_talk
call
  • Facebooku
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
 
Windykacja

Blog

oraz nasze publikacje

Jak przebiega proces windykacji w MK-Finanse?

Proces windykacyjny ma charakter wieloetapowy. Jest to zbiór czynności, który ma na celu doprowadzenie dłużnika do wykonania zobowiązania, jakie zaciągnął, wobec wierzyciela.

Etap polubowny

Po podpisaniu stosownej umowy z Klientem firma przygotowuje Ostateczne Przedsądowe Wezwanie do Zapłaty. Dłużnik dostaje czas na zapłatę lub podjęcie rozmów o spłacie, propozycji rozłożenia długu na raty czy podpisania stosownego porozumienia lub ugody. W terminie określonym w umowie kontaktujemy się z dłużnikiem telefonicznie. W przypadku braku zapłaty lub jakiegokolwiek kontaktu ze strony dłużnika sprawę przekazujemy do naszego Działu Prawnego w celu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Etap sądowy

Nasi prawnicy przygotowują pozew i składają go do sądu. Po dokonaniu opłaty sądowej oczekujemy na termin rozprawy i na wyrok. Na tym etapie w zależności od orzeczenia sądu dłużnik może mieć możliwość na złożenie sprzeciwu lub zapłatę. Kolejnym krokiem po uprawomocnieniu się wyroku jest złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności i wraz z tytułem wykonawczym opatrzonym klauzulą wykonalności przekazanie sprawy do komornika.

Etap egzekucyjny

Kancelaria komornicza po otrzymaniu od nas odpowiedniej dokumentacji oraz opłaceniu przez Klienta zaliczki na czynności komornicze rozpoczyna postępowanie egzekucyjne.

Komornik, prowadząc egzekucję, może zasięgnąć niezbędnych informacji od np. urzędów skarbowych, ZUSu, urzędów administracji publicznej, banków, firm itp.

W swoich działaniach komornik może prowadzić egzekucję z wynagrodzenia o pracę dłużnika lub innego źródła dochodu (działalność gospodarcza, emerytura itp.), ruchomości, np. samochodu, nieruchomości (domu, mieszkania, działki) lub rachunku bankowego.

Postępowanie egzekucyjne może zakończyć się zaspokojeniem wierzyciela lub umorzeniem postępowania ze względu na bezskuteczną egzekucję. Nie oznacza to jednak, że wierzyciel nigdy nie zostanie zaspokojony. Ale o tym innym razem …

Kolejne wpisy

08-110 Siedlce
ul. Kazimierzowska 122

local_phone25 644 00 20emailbiuro@mk-finanse.pl
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem