Zadzwoń teraz
phone_in_talk
call
  • Facebooku
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
 
Prawo

Blog

oraz nasze publikacje

JAK STOSOWAĆ ULGĘ NA ZŁE DŁUGI W RAZIE WYSTAWIENIA FAKTUR KORYGUJĄCYCH.

Obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu tzw. ulgi na złe długi obejmuje kwoty wynikające z wystawionych przez podatnika faktur. Może jednak odnosić się również do faktur korygujących. Zasady korzystania z ulgi na złe długi, gdy wystawiana jest faktura korygująca, zależą od tego, jakie zmiany powoduje w pierwotnej fakturze (zmniejszenie czy zwiększenie VAT albo brak zmian w kwocie VAT).

Przepisy art. 89a ust. 1 ustawy o VAT umożliwiają podatnikom obniżenie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności. Korekta może obejmować również podstawę opodatkowania i kwotę podatku przypadające na część nieściągalnej wierzytelności. Jednocześnie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT nakłada na dłużnika obowiązek korekty zmniejszającej wartość podatku naliczonego z nieopłaconej faktury. Korekta realizowana przez dłużnika dotyczy tylko tej kwoty podatku naliczonego, o którą obniżono podatek należny. Nabywca, który nie skorzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie otrzymanej faktury lub dokonał odliczenia częściowego, koryguje zatem tylko tę kwotę podatku naliczonego, którą faktycznie odliczył.

Warunki skorzystania z ulgi na złe długi przez wierzyciela i korekty przez dłużnika

Korekta podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego dotyczy tych wierzytelności, których nieściągalność w rozumieniu ustawowym została uprawdopodobniona.

Definicja:

Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, jeżeli nie została ona uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Samo uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności nie jest jednak wystarczające do skorzystania z ulgi na złe długi. Dodatkowe warunki, od spełnienia których ustawodawca uzależnia uzyskanie prawa do korekty podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego, zawarto w art. 89a ust. 2 ustawy. Wymagane jest, aby:

  • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, wierzyciel był podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny,
  • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, w którym została ona wystawiona.

Dodatkowo, gdy sprzedaż jest prowadzona na rzecz osób niebędących podatnikami VAT, korekta może zostać dokonana, jeżeli:

  1. wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego lub
  2. wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, lub
  3. wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów.

Wierzyciel, który spełni wskazane warunki, dokonuje korekty w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną (minęło 90 dni od ustalonego terminu płatności). Przy czym, jeżeli do dnia złożenia przez wierzyciela JPK_V7 za ten okres wierzytelność zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, korekta nie jest realizowana.

W analogicznych okresach rozliczeniowych dłużnik realizuje odpowiednią korektę podatku naliczonego. Według art. 89b ust. 1 ustawy korekty dokonuje w rozliczeniu za okres, w którym minął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Z obowiązku korekty będzie jednak zwolniony, jeżeli ureguluje należność najpóźniej w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego.

Kolejne wpisy

08-110 Siedlce
ul. Kazimierzowska 122

local_phone25 644 00 20emailbiuro@mk-finanse.pl
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem