Zadzwoń teraz
phone_in_talk
call
 • Facebooku
 • LinkedIn
 • Twitter
 • YouTube
 
Prawo

Blog

oraz nasze publikacje

PRZEDŁUŻONO DO KOŃCA 2021 POMOC ZE ŚRODKÓW UE NA ŁAGODZENIE SKUTKÓW EPIDEMII COVID-19

Do 31 grudnia 2021 przedłużono możliwość udzielania pomocy ze środków UE w formie dotacji lub wsparcia zwrotnego (np. pożyczki, poręczenia, wkłady kapitałowe, gwarancje) na łagodzenie skutków epidemii COVID-19. Zwiększono przy tym maksymalny pułap pomocy, jaką firmy mogą otrzymać do 1,8 mln euro brutto.

W dniu 9 kwietnia 2021 r. weszły w życie dwa rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące przedłużenia do 31 grudnia 2021 r.:

 • pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2021 r. poz. 645)
 • pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 646)

Oprócz wskazanego przesunięcia terminu możliwości udzielania pomocy, zwiększono maksymalne pułapy udzielonej pomocy. I tak wartość pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy nie może przekraczać łącznie wyrażonej w złotych równowartości kwoty:

 • 225 tys. euro brutto - w przypadku pomocy udzielanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 651/2014;
 • 270 tys. euro brutto - w przypadku pomocy udzielanej w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000;
 • 1,8 mln euro brutto - w pozostałych przypadkach.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2021 poz. 645)
 • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021 poz. 646)
Kolejne wpisy

08-110 Siedlce
ul. Kazimierzowska 122

local_phone25 644 00 20emailbiuro@mk-finanse.pl
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem