Zadzwoń teraz
phone_in_talk
call
  • Facebooku
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
 
Prawo

Blog

oraz nasze publikacje

Finansowanie pracownikom dojazdów do pracy a składki do ZUS.

W przypadku gdy pracodawca zapewnia pracownikom bezpłatny lub częściowo odpłatny przejazd środkami lokomocji do i z pracy, wówczas po stronie pracownika powstaje przychód ze stosunku pracy. Przychód ten stanowi dla nich podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jeśli jednak tego typu świadczenie pracodawca zagwarantuje im odpowiednimi przepisami zakładowymi, wówczas może ono korzystać ze zwolnienia z oskładkowania.

Zwolnienie składkowe

Wśród przychodów ze stosunku pracy, których pracodawca nie musi uwzględniać pracownikowi w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, znajdują się korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, polegające m.in. na korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Takie zwolnienie wynika z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1949), zwanego rozporządzeniem składkowym. W konsekwencji takie świadczenia nie stanowią też podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zwolnienie ze składek wynikające z powołanego przepisu ma miejsce tylko wtedy, gdy dane świadczenie pracodawca przekazuje pracownikom w formie niepieniężnej. Przykładem świadczenia, które spełnia warunki wynikające z powołanego przepisu, jest korzystanie z transportu organizowanego przez pracodawcę – własnego lub wynajętego.

Co oskładkować?

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego nie można objąć zwolnieniem składkowym wypłaconych pracownikom ekwiwalentów w formie pieniężnej tytułem zwróconych pracownikowi kosztów zakupu biletów miesięcznych.

Wypłacając pracownikom ryczałt za dojazdy do i z pracy, np. zgodnie z regulaminem wynagradzania, pracodawca także powinien kwotę tej wypłaty uwzględnić im w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego nie można bowiem zwolnić ze składek wypłacanych pracownikom zryczałtowanych stałych kwot pieniężnych (dodatków do wynagrodzenia) ustalonych w jednakowej wysokości przez pracodawcę dla uprawnionych osób (por. interpretację Oddziału ZUS w Lublinie z dnia 5 października 2018 r., znak: WPI/200000/43/1084/2018).

Również wartość dodatkowego świadczenia pieniężnego dla pracownika dojeżdżającego do pracy własnym środkiem transportu pracodawca powinien wliczyć mu do podstawy wymiaru składek (społecznych i zdrowotnej). Tego typu świadczenie podlega bowiem oskładkowaniu, nawet jeśli jego wypłatę przewidują przepisy wewnętrzne obowiązujące w zakładzie pracy. Na zwolnienie ze składek ZUS takiego świadczenia nie pozwala treść § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego. Przez korzystanie z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji, o których mowa w tym przepisie, należy rozumieć korzystanie z transportu publicznego (na podstawie przekazywanych przez pracodawcę biletów) lub transportu organizowanego przez pracodawcę (por. interpretację Oddziału ZUS w Gdańsku z dnia 16 stycznia 2015 r., znak: DI/100000/43/1489/2014). Przepisu tego nie można więc stosować w przypadku korzystania przez pracownika z transportu prywatnego. Dodatkowo warunkiem zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych tego typu świadczeń jest odpowiedni zapis w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania bądź przepisach o wynagradzaniu.

Gdy natomiast przejazdy odbywają się służbowym autem – z miejsca garażowania samochodów służbowych położonego w miejscu zamieszkania pracowników do miejsca wykonywania obowiązków pracowniczych – wówczas w opinii organów podatkowych służą one wyłącznie celom służbowym i tym samym nie stanowią nieodpłatnego świadczenia generującego po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy. Wtedy od takiego świadczenia nie należy naliczać składek ZUS.

Kolejne wpisy

08-110 Siedlce
ul. Bp. Świrskiego 41

local_phone25 644 00 20emailbiuro@mk-finanse.pl
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem