Zadzwoń teraz
phone_in_talk
call
  • Facebooku
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
 
Prawo

Blog

oraz nasze publikacje

Wypłata chorobowego zbyt obciąża przedsiębiorców.

Federacja Przedsiębiorców Polskich proponuje wprowadzenie zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, mających na celu zwiększenie jego efektywności i odciążenie pracodawców. Jedną z takich zmian miałoby być przełożenie na ZUS obowiązku wypłaty pensji, gdy pracownik znajduje się na zwolnieniu chorobowym.

Obecnie do 33. dnia choroby obowiązek ten musi wypełnić pracodawca - co w ubiegłym roku kosztowało polskich przedsiębiorców ponad 7 miliardów złotych. FPP chce, by ZUS wypłacał chorobowe od pierwszego dnia zwolnienia - co nie tylko odciążyłoby przedsiębiorców, lecz także zapewniłoby systemowi większą kontrolę nad korzystaniem ze zwolnień chorobowych.

- Po wprowadzeniu takich zmian pracodawcy częściej korzystaliby z form zatrudnienia pracowniczego. Wypłata wynagrodzenia chorobowego jest istotnym obciążeniem, zniechęcającym do zawierania umów o pracę - powiedziała Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka prawa pracy Federacji Przedsiębiorców Polskich. - Pracownicy mieliby większe szanse na uzyskanie umowy o pracę, a zarazem ich składka byłaby pokrywana przez pracodawcę. Nie stanowiłoby to nadmiernego obciążenia po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdyż z innych rozwiązań o charakterze systemowym, proponowanych przez FPP, ZUS miałby te środki w odpowiedni sposób rekompensowane - podkreśliła Spytek-Bandurska.

Zmienią się uprawnienia związane z urlopami macierzyńskimi oraz rodzicielskimi

Procedowana przez Sejm nowelizacja Kodeksu pracy ma rozszerzyć uprawnienia pracowników - innych członków najbliższej rodziny korzystających z urlopów macierzyńskich i rodzicielskich. Zostaną oni objęci m.in. szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy.

Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają wykorzystanie urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, oprócz pracownicy - matka dziecka i pracownika - ojca dziecka, także przez pracowników - innych członków najbliższej rodziny. Z tej racji zostaną oni objęci szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy oraz otrzymają uprawnienia analogiczne do przysługujących pracownicom - matkom oraz pracownikom - ojcom wychowującym dziecko, korzystającym z tych urlopów.

Znowelizowane przepisy przyznają pracownikom - innym członkom rodziny prawo do:

  • wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy w przypadku podjęcia pracy w wyniku przywrócenia pracownika do pracy po wadliwym wypowiedzeniu umowy,
  • wnoszenia powództwa o przywrócenie do pracy i odszkodowanie w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy,
  • wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy w razie przywrócenia do pracy po wadliwym rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia,
  • urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim,
  • szczególnej ochrony stosunku pracy w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Kolejne wpisy

08-110 Siedlce
ul. Kazimierzowska 122

local_phone25 644 00 20emailbiuro@mk-finanse.pl
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem