Zadzwoń teraz
phone_in_talk
call
  • Facebooku
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
 
Prawo

Blog

oraz nasze publikacje

Przepisy prawne - najważniejsze zmiany z okresu VII - IX 2018 roku.

Od 9 lipca 2018 roku zmiany w przepisach regulujących terminy przedawnień

Dnia 9 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104), na mocy której m.in.:

  • wprowadzono nowe rozwiązanie dotyczące przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentom; zgodnie z nowym art. 117 § 21 Kodeksu cywilnego, po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi (konsument nie musi podnosić zarzutu przedawnienia);
  • wprowadzono nowe, podstawowe terminy przedawnienia; obecnie art. 118 Kodeksu cywilnego przewiduje, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata; jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata;
  • wprowadzono także zmianę terminu przedawnienia roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem lub ugodą; obecnie art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego przewiduje, że roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym, albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat; jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenie okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat;

w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 155 z późn. zm.) w sprawach o zasądzenie roszczenia wprowadzono obowiązek oznaczenia w pozwie daty wymagalności roszczenia.
 

Źródło: Biuetyn Informacyjny KODEKSU - Listopad 2018 r.

Kolejne wpisy

08-110 Siedlce
ul. Bp. Świrskiego 41

local_phone25 644 00 20emailbiuro@mk-finanse.pl
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem