Zadzwoń teraz
phone_in_talk
call
  • Facebooku
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
 
Prawo

Blog

oraz nasze publikacje

Apelacja w postępowaniu cywilnym

Apelacja w postępowaniu cywilnym jest normalnym, podstawowym środkiem odwoławczym. Może ją wnieść jedynie ta strona, która złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i wnosi ją do sądu pierwszej instancji, który wyrok wydał, a ten przekazuje ją do sądu odwoławczego.

Apelacja w postępowaniu cywilnym jest normalnym, podstawowym środkiem odwoławczym i wnosi się ją od wyroków, a nie od postanowień sądu. Związany z tym termin na wniesienie apelacji wynosi 14 dni i jest liczony od dnia otrzymania wyroku z uzasadnieniem, tak więc powinniśmy wcześniej wystąpić z wnioskiem o uzasadnienie wyroku w terminie 7 dni od daty jego ogłoszenia. Sam wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku jest bezpłatny i nie wymaga specjalnego uzasadnienia. Sąd zobowiązany jest sporządzić uzasadnienie w terminie 14 dni i doręczyć je wraz z wyrokiem wnioskodawcy. Od tego terminu mamy kolejne 14 dni na wniesienie apelacji, w której można i należy wręcz skarżyć tylko te postanowienia sądu pierwszej instancji, które naruszają lub szkodzą interesom skarżącego, np. oddalają pozew o zapłatę odszkodowania lub drastycznie je zaniżają. Apelację może wnieść jedynie ta strona, która złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i wnosi ją do sądu pierwszej instancji, który wyrok wydał, a ten przekazuje ją do sądu odwoławczego. Dalsze działania należą właśnie do sądu odwoławczego, który może uznać apelację za niezasadną i utrzymać wyrok w mocy, zmienić wyrok I instancji i orzec wyrok odmienny, uchylić wyrok I instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia lub uchylić wyrok i umorzyć postępowanie, jeśli uzna jego niedopuszczalność. Co ważne: jeżeli adwokat lub radca prawny reprezentujący poszkodowanego uzna, że wnoszenie apelacji jest bezzasadne, powinien o tym poinformować Klienta, przedstawiając na jego wniosek pisemną opinię prawną i bez zwłoki wypowiedzieć pełnomocnictwo, powiadamiając jednocześnie o tym fakcie sąd. Brak takich działań ze strony profesjonalnego pełnomocnika może spowodować odpowiedzialność dyscyplinarną przed sądem dyscyplinarnym powoływanym przy okręgowych izbach radców prawnych i okręgowych radach adwokackich.

Kolejne wpisy

08-110 Siedlce
ul. Bp. Świrskiego 41

local_phone25 644 00 20emailbiuro@mk-finanse.pl
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem