Zadzwoń teraz
phone_in_talk
call
  • Facebooku
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
 
Odszkodowania

Blog

oraz nasze publikacje

Jak postępować, gdy do wypadku dojdzie za granicą?

Czas wzmożonych wyjazdów zagranicznych nadchodzi! Ale niestety, nawet na wakacjach i nawet najbardziej wytrawnemu kierowcy może przydarzyć się stłuczka.

Spowodować ją mogą bowiem inni uczestnicy ruchu drogowego. Zawsze jest to sytuacja nieprzyjemna i stresująca. Warto więc być na nią przygotowanym.

Jakie dokumenty powinniśmy posiadać, podróżując po Unii Europejskiej?

Podróżując po państwach UE, wystarczy posiadać polisę OC. Dodatkowe potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym nie jest wymagane. Polacy poruszają się po krajach Unii na podstawie tablic rejestracyjnych naszego kraju, które są gwarancją pokrycia ubezpieczeniowego (tzw. domniemane pokrycie ubezpieczeniowe). Nie to jednak równoznaczne z tym że możemy nie posiadać przy sobie dowodu ubezpieczenia. Podczas kontroli drogowej (policyjnej), czy też w przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej musimy okazać dokument.

Jeżeli w wypadku nie było ofiar, nie ma konieczności wzywania policji, ale pamiętajmy, aby spisać oświadczenie sprawcy kolizji. Nigdy nie podpisujmy żadnego dokumentu w języku, którego nie znamy – możemy bezwiednie zrzec się odszkodowania albo potwierdzić niekorzystną dla nas wersję zdarzenia.

W większości krajów UE w przypadku kolizji (bez ofiar lub rannych) nie ma obowiązku wzywania Policji. Wystarczy, jeżeli uczestnicy zdarzenia spiszą wspólne oświadczenie. Informacje w nim zawarte znacznie ułatwią likwidację szkody. (Uniwersalny „druk oświadczenia sprawcy kolizji” dostępny na końcu artykułu).

Jeżeli nie mamy przy sobie oświadczenia sprawcy, bardzo ważne jest, aby niezwłocznie po wypadku:

 - zanotować numer rejestracyjny pojazdu sprawcy,
 - spisać markę pojazdu sprawcy, a także
 - uzyskać dane jego ubezpieczenia OC.

W niektórych przypadkach ustalenie ubezpieczyciela sprawcy po powrocie do kraju jest utrudnione bądź niemożliwe, nawet jeżeli dysponujemy dokładnymi danymi kierowcy i pojazdu sprawcy. W przypadku powstania sporu w kwestii ustalenia winy bądź osoby sprawcy należy wezwać policję. W przypadku szkody z ofiarami w ludziach wezwanie policji jest obowiązkiem.

Kto wypłaci odszkodowanie poszkodowanym w wypadku za granicą?

Gdy szkoda powstanie w kraju należącym do UE, poszkodowany obywatel polski może dochodzić swoich roszczeń od zagranicznego zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był sprawca wypadku. Będzie mógł to zrobić za pośrednictwem polskiego zakładu ubezpieczeń, który jest reprezentantem ds. roszczeń tego (zagranicznego) zakładu ubezpieczeń. Oznacza to, że poszkodowany po powrocie do kraju, powinien odnaleźć za pośrednictwem UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) lub PBUK (Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) tzw. reprezentanta do spraw roszczeń zagranicznej firmy ubezpieczeniowej sprawcy szkody. Za jego pośrednictwem, bez żadnych dodatkowych opłat, powinien dochodzić swych roszczeń. Gdy dane towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie miało reprezentanta ds. roszczeń na terenie Polski, szkody będą rozpatrywane przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Kim jest reprezentant do spraw roszczeń?

Reprezentant do spraw roszczeń to pełnomocnik zakładu ubezpieczeń oferującego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, umocowany do przyjmowania i zaspokajania roszczeń zgłaszanych do jego mocodawcy przez poszkodowanych z państwa, w którym został ustanowiony. IV dyrektywa komunikacyjna, zobowiązuje każdy zakład ubezpieczeń mający siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej do ustanowienia takich reprezentantów w każdym kraju członkowskim Unii, a także w Norwegii i Islandii, jako członkach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jeżeli auto sprawcy jest zarejestrowane w kraju nienależącym do UE oraz EOG o odszkodowanie będziemy zwracać się bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy.

W krajach, które nie należą do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego obowiązują inne zasady ubiegania się o odszkodowanie. Dlatego też kierowca wybierający się do krajów spoza UE oraz EOG powinni wiedzieć, że w krajach takich nie mają zastosowania przepisy IV Dyrektywy Komunikacyjnej i w związku z tym polski poszkodowany nie będzie mógł zwrócić się po powrocie do kraju do polskiego reprezentanta ds. roszczeń. W takim przypadku wszelkie roszczenia muszą być kierowane bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy.

Każda nieprzewidziana sytuacja, zwłaszcza podczas urlopu jest kłopotliwa i stresująca, warto w takich okolicznościach skorzystać z profesjonalnego pełnomocnika.

 

Kolejne wpisy

08-110 Siedlce
ul. Kazimierzowska 122

local_phone25 644 00 20emailbiuro@mk-finanse.pl
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem