Zadzwoń teraz
phone_in_talk
call
  • Facebooku
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
 
Odszkodowania

Blog

oraz nasze publikacje

Co to właściwie jest ubezpieczenie OC?

Jeżeli jesteśmy właścicielem auta, motocykla lub innego pojazdu, zgodnie z prawem musimy wykupić ubezpieczenie OC. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Nie ma znaczenia, czy pojazd jest w ciągłej eksploatacji, czy stoi w warsztacie lub garażu.

Ubezpieczenie OC należy do grupy ubezpieczeń majątkowych i zabezpiecza posiadacza pojazdu przed finansowymi skutkami zdarzeń drogowych. Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

 

Zasady funkcjonowania ubezpieczenia:

 - zawarcie ubezpieczenia jest obowiązkowe;
 - zakres ubezpieczenia oraz zasady spełnienia obowiązku zawarte są w ustawie;
 - posiadacz pojazdu może sam wybrać ubezpieczyciela;
 - ubezpieczyciel nie może odmówić zawarcia ubezpieczenia, jeżeli prowadzi działalność w tym zakresie;
 - obowiązek zawarcia ubezpieczenia poddany jest kontroli upoważnionego do tego organu, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który może stosować środki represyjne w przypadku jego braku (najczęściej kary pieniężne);
 - umowę ubezpieczenia OC należy zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu lub w dniu, w którym kończy się poprzednia umowa OC;
 - poszkodowani w zdarzeniach komunikacyjnych w określonych sytuacjach mają zagwarantowane świadczenia odszkodowawcze przez UFG;
 - w przypadku braku wypowiedzenia ubezpieczenia OC najpóźniej na jeden dzień przed jego końcem umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejnych 12 miesięcy (zasada automatyzmu).

Jeśli spowodujemy wypadek lub kolizję, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym mamy wykupione ubezpieczenie OC wypłaci odszkodowanie osobom, którym wyrządziliśmy szkodę.

Ubezpieczenie OC ma za zadanie chronić posiadacza pojazdu mechanicznego od odpowiedzialności za szkody wyrządzone nie tylko w związku z ruchem, ale również postojem ubezpieczonego pojazdu. Codziennie na polskich drogach dochodzi do wielu wypadków z udziałem pojazdów mechanicznych, czyli m.in. pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów czy przyczep. Powstałe szkody w niektórych wypadkach sięgają kilkuset tysięcy, a nawet kilku milionów złotych.
Gdyby nie było ubezpieczenia OC, sprawca wypadku musiałby sam pokrywać koszty naprawienia szkody czy zadośćuczynienia. Dla wielu osób poniesienie takiego kosztu jest niewyobrażalne i osoby poszkodowane w wypadkach miałyby problem z uzyskaniem odszkodowania.

Ubezpieczenie obowiązuje:

 - podczas jazdy, np.: samochodem,
 - podczas zatrzymania lub postoju pojazdu,
 - podczas wsiadania, wysiadania,
 - podczas rozładunku czy załadunku.

Suma gwarancyjna – co to takiego?

Odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wypłacane jest w granicach odpowiedzialności cywilnej kierującego, nie wyżej jednak niż do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia. Aktualnie obowiązująca suma gwarancyjna, a więc maksymalna kwota, która może być wypłacona poszkodowanym, w wyniku pojedynczego zdarzenia (wypadku) wynosi:

 - 5 mln euro i dotyczy szkód wyrządzonych osobom oraz
 - 1 mln euro i dotyczy szkód na mieniu.

Dlaczego nie warto przepłacać za ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkową polisą, którą musi posiadać każdy zarejestrowany pojazd. Zakres tego ubezpieczenia reguluje Ustawa z dn. 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawodawca jednoznacznie określił zakres polisy, który obowiązuje wszystkie firmy ubezpieczeniowe. Oznacza to, że w ramach polisy OC każdy ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osobę kierującą ubezpieczonym pojazdem. Ustawa reguluje również wysokość maksymalnych sum gwarancyjnych wypłacanych osobom poszkodowanym w ramach odszkodowania.

W jakich sytuacjach ubezpieczenie OC nie chroni?

Istnieją pewne zdarzenia wyłączone z zakresu ubezpieczenia. Są to sytuacje, w których kierujący pojazdem wyrządzi szkodę posiadaczowi tego pojazdu. Nie można liczyć na ubezpieczenia, jeśli posiadacz pojazdu wyrządzi szkodę pojazdowi, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Co to takiego regres?

Jeśli sprawca wypadku prowadził auto bez wymaganych uprawnień czy uciekł z miejsca wypadku, był pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających i wyrządził szkodę umyślnie, to zakład ubezpieczeń lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wystąpi do sprawcy o zwrot zapłaconego ubezpieczenia.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych gwarantuje osobom poszkodowanym w wypadkach otrzymanie odszkodowania, a sprawcom poczucie bezpieczeństwa.

Powszechność obowiązku ubezpieczeń komunikacyjnych odpowiedzialności cywilnej bardzo usprawniła proces rekompensaty wyrządzonych szkód. Dzięki zapisom ustawy osoby poszkodowane mogą liczyć na szybką wypłatę odszkodowania.

Kolejne wpisy

08-110 Siedlce
ul. Kazimierzowska 122

local_phone25 644 00 20emailbiuro@mk-finanse.pl
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem