Zadzwoń teraz
phone_in_talk
call
  • Facebooku
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
 
Odszkodowania

Blog

oraz nasze publikacje

Jak postępować w przypadku nałożenia opłaty likwidacyjnej z tytułu zamknięcia polisolokaty?

Jesteś lub byłeś właścicielem polisolokaty? Rozwiązałeś umowę ubezpieczenia, ale firma, w której założyłeś polisę lokacyjną, pobrała od Ciebie horrendalną opłatę likwidacyjną? Bez obaw, możesz odzyskać swoje pieniądze.

Sposoby odzyskiwania pieniędzy z opłat likwidacyjnych.

Istnieją dwa sposoby na odzyskanie pieniędzy utraconych na rzecz ubezpieczyciela tytułem opłaty likwidacyjnej za przedterminowe rozwiązanie umowy polisy:

1). Pieniądze można odzyskać na skutek ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym. Nie jest to droga łatwa, gdyż ugodę taką najprawdopodobniej trzeba będzie zwyczajnie na ubezpieczycielu wymusić. Choć może być to rozwiązanie bardziej opłacalne i szybsze, wymaga jednak sporej determinacji i znajomości prawa.

2). Utracone środki można również odzyskać na drodze sądowej. Nieustannie zapadają kolejne prawomocne wyroki, na podstawie których ubezpieczyciele zostają zobowiązani do zapłaty wcześniej pobranych opłat likwidacyjnych.

Podstawy prawne do odzyskania opłat likwidacyjnych

Dochodzenie zwrotu środków pobranych tytułem opłaty likwidacyjnej oparte jest na dwóch podstawowych prawnych:

  • Zgodnie z art. 385 §1 Kodeksu Cywilnego – „Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy”. Zapis ten dotyczy tzw. niedozwolonych postanowień umownych, czyli dokładnie takich, jakie bardzo często zawierane były w umowach polisy.

Jeśli szczegółowa tabela prowizji i opłat nie była negocjowana z klientem podczas zakładania polisolokaty, to w świetle Kodeksu Cywilnego niekonsultowane postanowienia dotyczące opłat likwidacyjnych należy uznać za niewiążące.

  • Opłaty opierające się na schemacie typowym dla opłat likwidacyjnych, naliczanych za przedterminowe rozwiązanie umowy polisy, wpisane są do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rejestr niedozwolonych postanowień prowadzony jest na podstawie art. 479 z indeksem 45 Kodeksu Postępowania Cywilnego przez Prezesa UOKiK. W prowadzonym przez UOKiK rejestrze klauzul abuzywnych (niedozwolonych) znajdują się również postanowienia dotyczące niedozwolonych opłat likwidacyjnych.

Jeśli jakiś podmiot zastosuje w umowie zawartej z konsumentem któreś ze wpisanych do owego rejestru niedozwolonych postanowień, działanie takie będzie się wiązać z konkretnymi konsekwencjami wobec niego wyciąganymi.

Należy wspomnieć tu także i o tym, iż zgodnie ze stanowiskiem Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wyrażonym w wyroku z 25 maja 2005 r. (sygn. akt XVII AmA 46/04), aby uznać daną klauzulę za niedozwolone postanowienie umowne wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, wystarczy stwierdzić, że mieści się ono w hipotezie klauzuli wpisanej do rejestru. Wynika stąd jasno, iż literalna zgodność porównywanych klauzul nie jest wymagana. O podobieństwie dwóch klauzul decyduje zamiar oraz cel, któremu mają służyć kwestionowane postanowienia. Jeśli więc cel utworzenia danej klauzuli (w tym przypadku klauzuli o opłacie likwidacyjnej) odpowiada celowi sformułowanemu przez klauzulę uznaną za niedozwoloną, oba postanowienia należy uznać za tożsame. Ta interpretacja potwierdzona została przez Sąd Najwyższy uchwałą z 13 lipca 2006 r., III SZP 3/06.

Rzecznika Praw Ubezpieczonych o opłatach likwidacyjnych

Doskonałym podsumowaniem obu przytaczanych wyżej podstaw prawnych, które pozwalają obywatelom skutecznie walczyć o zwrot sum naliczanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, są słowa Rzecznika Praw Ubezpieczonych: „Wysokie opłaty likwidacyjne naruszają zasadę równości stron w umowie ubezpieczenia w aspekcie sposobu rozłożenia ciężaru kosztów związanych z wcześniejszym rozwiązaniem umowy na obie strony umowy (…)”.

W świetle obowiązujących przepisów, potwierdzanych przez kolejne wyroki sądu, niezwykle wysokie opłaty likwidacyjne, nakładane przez towarzystwa ubezpieczeniowe na klientów wycofujących się z polis lokacyjnych, stanowią ewidentne naruszenie prawa. Jeśli padłeś ofiarą podobnych praktyk, skontaktuj się z nami bądź z inną firmą specjalizującą się w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń. Pomożemy Ci na każdym etapie procesu odzyskiwania Twoich pieniędzy. Prawo jest po Twojej stronie.

Kolejne wpisy

08-110 Siedlce
ul. Kazimierzowska 122

local_phone25 644 00 20emailbiuro@mk-finanse.pl
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem