Zadzwoń teraz
phone_in_talk
call
  • Facebooku
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
 
Odszkodowania

Blog

oraz nasze publikacje

Odszkodowanie - co wpływa na jego wysokość?

Zgodnie z treścią art. 445 par.1. k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia Sąd na etapie sądowym, zaś Ubezpieczyciel na etapie przedsądowym może przyznać Poszkodowanemu zadośćuczynienie, które winno kompensować krzywdę rozumianą, jako cierpienia natury fizycznej i psychicznej.

Na wysokość zadośćuczynienia, wpływa szereg czynników, w tym w szczególności: wiek, płeć, doznane obrażenia fizyczne, nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała, cierpienia psychiczne, długość leczenia, natężenie i czas trwania dolegliwości bólowych, konieczność wizyt u lekarzy specjalistów, konieczność poddania się rehabilitacji, fizjoterapii, stopień niepełnosprawności, % uszczerbek na zdrowiu, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiowa oraz ograniczenia doznane w życiu zawodowym i prywatnym.

Co istotne, praktyka prowadzona przez Towarzystwa Ubezpieczeń, pozwala na stwierdzenie, iż ww. czynniki, które winny zostać uwzględnione przy szacowaniu wysokości zadośćuczynienia, w rzeczywistości schodzą na dalszy plan, a głównym miernikiem krzywdy jest procentowy uszczerbek na zdrowiu określony na podstawie tabel, stanowiących wewnętrzny dokument Ubezpieczyciela. Nadmienić należy, iż ów uszczerbek szacowany jest różnorodnie i nie zawsze musi odpowiadać faktycznemu uszczerbkowi doznanemu przez Poszkodowanego. Niezwykle często Ubezpieczyciel przeprowadza komisje zaoczne i orzeka 0% uszczerbku bądź uszczerbek w wysokości dolnej granicy, którą wskazują tabele. W takiej sytuacji pamiętajmy, iż zawsze możemy wnosić o ponowną weryfikację sprawy w zakresie orzeczonego uszczerbku oraz przeprowadzenie badania lekarskiego z udziałem Poszkodowanego.

Pamiętać należy, iż stopień uszczerbku na zdrowiu nie może być przyjmowany, jak jedyna, czy główna przesłanka ustalenia wysokości należnego Poszkodowanemu świadczenia odszkodowawczego, jakim jest zadośćuczynienie. Orzeczony w danej sprawie procentowy uszczerbek na zdrowiu w odniesieniu do całokształtu okoliczności faktycznych, które winny zostać wzięte pod uwagę, ma charakter orientacyjny. Stanowi jedną ze składowych, które mają wpływ na wysokość świadczenia odszkodowawczego, przy czym jego brak nie wyklucza automatycznie możliwość uzyskania zadośćuczynienia.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż nawet w sytuacji braku procentowego uszczerbku na zdrowiu Poszkodowanemu należy się zadośćuczynienie, co jednoznacznie potwierdza orzecznictwo sądowe.

Kolejne wpisy

08-110 Siedlce
ul. Kazimierzowska 122

local_phone25 644 00 20emailbiuro@mk-finanse.pl
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem