Zadzwoń teraz
phone_in_talk
call
  • Facebooku
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
 
Odszkodowania

Blog

oraz nasze publikacje

Ubezpieczenie dziecka na okres ferii gwarantem spokoju ducha każdego rodzica

Do najpopularniejszych form wypoczynku feryjnego należą zimowiska, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, podczas których dzieci uprawiają różne sporty – jeżdżą na nartach, łyżwach czy snowboardzie.

Wolny czas sprzyja wszelakiej aktywności, a aktywność fizyczna zimową porą sprzyja z kolei powstawaniu różnych kontuzji – najczęstsze z nich to wszelkiego rodzaju złamania i skręcenia kończyn.

Tego typu urazy wymagają zazwyczaj pomocy lekarza specjalisty lub wizyty w szpitalu. Z reguły diagnoza brzmi: złamanie, zwichnięcie skręcenie lub stłuczenie kończyn dolnych bądź górnych. Rekonwalescencja po wystąpienie urazu tego typu jest długa i niejednokrotnie należy wspomagać ją rehabilitacją, a to wiąże się często z dodatkowymi kosztami.

Ferie uczniom organizowane są przez szkoły, biura podróży i organizacje pozarządowe. Nie wszystkie zajęcia wiążą się z koniecznością wyjazdu z miasta, ale wiele z nich, zwłaszcza jeśli uwzględnimy charakter zimowych zabaw, niesie za sobą ryzyko powstania nieszczęśliwego wypadku. Towarzystwa Ubezpieczeniowe wychodząc naprzeciw tej problematyce, przygotowują co roku bogatą ofertę ubezpieczeń dla zwolenników sportów zimowych.

Niezależnie od tego, czy dziecko pozostanie w domu, czy wyjedzie w góry, każdy rodzic winien zadbać o jego bezpieczeństwo, gdyż mając na uwadze wiek i brak wyobraźni oraz brak orientacji co do konsekwencji określonych zachowań o nieszczęśliwy wypadek nie trudno. W pierwszej kolejności każdy rodzic przed planowanym wjazdem, powinien zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa, które należy stosować podczas uprawiania sportów zimowych, by nie wyrządzić krzywdy zarówno sobie, jak i rówieśnikowi. Istotne jest, by dziecko zwracało uwagę na otoczenie – inne dzieci, które są nieostrożne, bądź kieruje nimi brawura i informowały odpowiednie osoby, co tym samym spowoduje zmniejszenie potencjalnego ryzyka zaistnienia wypadku.

Obok poinformowania o zasadach bezpieczeństwa, poinstruowaniu o zachowaniu ostrożności i kierowaniu się na stoku rozsądkiem, winno się przed wyjazdem dziecka na ferie pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu, które zapewni dziecku odpowiednią ochronę ubezpieczeniową i w razie „najgorszego” da podstawę do ubiegania się o świadczenie odszkodowawcze w odpowiedniej wysokości. Na ogół dziecko korzysta z polisy NNW, którą szkoła wykupuje na początku roku szkolnego dla wszystkich uczniów. Ubezpieczenie przez okres 12 miesięcy obejmuje dzieci ochroną od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to tzw. ubezpieczenie grupowe, więc składka jest bardzo niska. Kluczowym jest zakres polisy ubezpieczeniowej, tym samym warto zapoznać się z umową i sprawdzić, czy ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność wyłącznie za wypadki, jakie zdarzą się dzieciom podczas zajęć w szkole, czy także w drodze do niej, z niej, w domu, na podwórku, boisku, w czasie weekendowego pobytu u rodziny itp. W czasie wyjazdów zimowych tego typu polisa może okazać się jednak niewystarczająca. Nie obejmuje ona bowiem odpowiedzialności cywilnej, a więc ubezpieczenia, z którego pokryć można ewentualne szkody wyrządzone innym użytkownikom stoku. Jeśli dziecko wyjeżdża na narty za granicę, z polisy nie pokryjemy kosztów poszukiwania i ratownictwa w górach. Na wyjazdy zagraniczne do państw Unii Europejskiej powinniśmy wyposażyć dziecko w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta wydawana jest bezpłatnie przez NFZ. Na jej podstawie, w wymienionych państwach, możemy bezpłatnie korzystać z publicznej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, jak mieszkańcy tych krajów. Przy czym pamiętać należy, iż EUKZ nie obejmuje: kosztów transportu ofiary wypadku do rodzimego kraju, nie zawiera opcji ubezpieczeń typowo narciarskich, tj. pokrycia kosztów: ratownictwa górskiego i poszukiwania, ubezpieczenia sprzętu od zniszczeń, kradzieży, OC na stoku, ani natychmiastowej pomocy (assistance).

CZYM KIEROWAĆ SIĘ PRZY WYBORZE POLISY UBEZPIECZENIOWEJ

  • wiedzą na temat miejsc, w których znajdzie się dziecko,
  • omijać polisy o najniższej składce – tania polisa ma ograniczony zakres i może nie wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów udzielonej pomocy medycznej,
  • sprawdzić co wchodzi w zakres ochrony ubezpieczeniowej,
  • zweryfikować, czy ubezpieczenie gwarantuje bezgotówkowe rozliczenie różnych kosztów poniesionych na skutek nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku za granicą,
  • sprawdzić, czy ubezpieczyciel gwarantuje pakiet assistance, by w razie nieszczęśliwego wypadku, zachorowania, bez względu na porę dnia i nocy została udzielona dziecku natychmiastowa pomoc,

Podsumowując, nie bez powodu używamy zwrotu „przezorny zawsze ubezpieczony”, bądźmy ostrożni, nawet gdy nasza pociecha nie ma skłonności do ulegania wypadkom, wykupmy polisę ubezpieczeniową na okres ferii, gdy aktywność dzieci w tym czasie jest wzmożona, a wyobraźnia nie zna granic. Dziecku zapewnimy bezpieczeństwo a sobie bezcenny spokój ducha.

Kolejne wpisy

08-110 Siedlce
ul. Kazimierzowska 122

local_phone25 644 00 20emailbiuro@mk-finanse.pl
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem