Zadzwoń teraz
phone_in_talk
call
 • Facebooku
 • LinkedIn
 • Twitter
 • YouTube
 
Odszkodowania

Blog

oraz nasze publikacje

Do sądu po odszkodowanie? Czy warto?

Pracownik MK-Finanse Sp z o.o., który na co dzień jest opiekunem Klienta, odpowiada na pytanie – Czy warto kierować sprawę o odszkodowanie do sądu?

To oczywiste, że w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia, w którym można ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy, każdy Poszkodowany liczy na sprawną likwidację ze strony zakładu ubezpieczeń oraz adekwatną zapłatę za doznaną szkodę (czy to osobową, czy majątkową). Rzeczywistość niejednokrotnie zaskakuje pokrzywdzonych, którym ubezpieczyciel przyznaje bardzo niską zapłatę lub zupełnie odmawia świadczeń. Co robimy, gdy kolejne odwołania nie wpływają na zmianę stanowiska zakładu ubezpieczeń? Wówczas większość naszych Klientów staje przed dylematem – czy sprawę zakończyć na takim etapie, czy może warto zawalczyć o zadośćuczynienie przed sądem.

Wg mnie skierowanie do sądu sprawy, w której Klient ubiega się o wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela, jest w wielu przypadkach uzasadnione i umożliwia uzyskanie wysokiego odszkodowania. Wynika to przede wszystkim z niezależnej oceny sprawy przez biegłych sądowych. Wynikiem pozwu jest wydanie przez sąd wyroku, który uznaje lub oddala powództwo Poszkodowanego. Na skutek prawomocnego wyroku towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania we wskazanej wysokości.

Jednoznacznie mogę stwierdzić, iż w ostatnich latach obserwujemy przychylność wymiaru sprawiedliwości w stosunku do Poszkodowanych – zasądzane kwoty odszkodowań są faktycznie adekwatne, do jakich szkód doznają Poszkodowani. Dlatego wsparty pomocą pełnomocnika Klient nie powinien mieć obaw przed wnoszeniem powództwa przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu.

Mówiąc o sprawie sądowej, warto podkreślić, że decydując się na tę formę likwidacji sprawy, powinniśmy liczyć się z tym, że potrwa ona orientacyjnie 8-18 miesięcy, jest to jednak kwestia bardzo indywidualna, czas trwania sprawy przed sądem nie jest jednakowy w każdym przypadku. Uzależniony jest bowiem od charakteru sprawy i szybkości działania właściwego sądu.

Uogólniając, założyć można, iż po złożeniu pozwu do sądu i opłaceniu wpisu, następuje czas oczekiwania na wniesienie sprawy na wokandę. Okres ten wynieść może od 1 do 6 miesięcy.

Sam proces sądowy trwa także bardzo różnie, średnio około 8-18 miesięcy. W trakcie jego trwania odbywa się kilka rozpraw. Niezbędnym elementem procesu sądowego jest powołanie biegłych, a także przesłuchanie stron procesu i świadków.

Ponieważ każda sprawa sądowa niesie za sobą ryzyko, poszkodowany powinien zostać poinformowany o kosztach w przypadku przegrania sprawy. Te nie są małe.

Wnosząc sprawę do sądu za pośrednictwem naszej firmy, Klient ma gwarancję, że wszelkie koszty postępowania na czas procesu założy MK-FINANSE Sp. z o.o. Obserwuję, że daje to osobom poszkodowanym poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Koszt sprawy sądowej określony jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych (adwokatów) oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego (adwokata) ustanowionego z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1349). Wysokość kosztów zastępstwa procesowego jest zależna od wartości przedmiotu sporu i wynosi odpowiednio:

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 • do 500 zł – 60 zł
 • powyżej 500 zł do 1 500 zł – 180 zł
 • powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 600 zł
 • powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 200 zł
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2 400 zł
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3 600 zł
 • powyżej 200 000 zł – 7 200 zł

Aby dokładniej zobrazować wydatki związane ze sprawą sądową, przeliczmy jaki koszt poniesiemy wnosząc powództwo o 15000 zł:

 • Opłata sądowa: 5% – 750 zł
 • Opłaty na rzecz opinii biegłych: 500-1500 zł
 • Pełnomocnictwo skarbowe: 17 zł
 • Koszt adwokata płatny z góry: 2 400 zł
 • Koszt pełnomocnika strony przeciwnej w przypadku przegrania: 2 400 zł

Całość kosztów i ryzyka w sprawie wyniesie zatem 6567 zł.

Czy warto zatem kierować wniosek do sądu?

Tak, jeżeli sprawa się kwalifikuje (tzn. stan faktyczny i prawny sprzyjają poszkodowanemu) na pewno warto ubiegać się o zapłatę świadczenia przed sądem. Zadośćuczynienie ma charakter niewymierny, a odszkodowanie ma być odzwierciedleniem rzeczywistych strat materialnych, które ponieśliśmy z powodu wypadku.

Sąd, szacując ich wysokość, ocenia naszą krzywdę, cierpienie, ból, stres, powstałe koszty i straty.

Wiele wygranych spraw daje nam podstawy do nakłaniania Poszkodowanych na wnoszenie powództwa przeciwko ubezpieczycielom, zwłaszcza kiedy wielu z nich nie może pozwolić sobie na poniesienie kosztów sądowych.

Kolejne wpisy

08-110 Siedlce
ul. Kazimierzowska 122

local_phone25 644 00 20emailbiuro@mk-finanse.pl
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem