Odwołanie od decyzji ZUS - MK-FINANSE

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS

Osoba, która utraciła zdolność do pracy może ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, czyli okresowe świadczenie pieniężne wypłacane regularnie przez ZUS. Nie możesz pracować ze względu na swój stan zdrowia? Pamiętaj, że możesz dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W zależności od decyzji ZUS może zostać przyznana:
  • renta stała - jeśli ZUS orzekł trwałą niezdolność do pracy,
  • renta na czas określony - jeśli ZUS orzekł czasową niezdolność do pracy.
Najczęściej spotykanym zjawiskiem i budzącym jednocześnie najwięcej wątpliwości jest renta na czas określony. W takim przypadku decyzja ZUS określa jak długo takie świadczenie będzie wypłacane. Okres renty czasowej nie może być dłuższy niż 5 lat. Gdy czas na jaki została przyznana renta z tytułu niezdolności do pracy kończy się, ZUS jest zobowiązany poinformować o tym rencistę. Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy może zostać przyznane ponownie, należy jednak złożyć kolejny wniosek o przyznanie świadczenia rentowego. W odpowiedzi na wniosek osoby niezdolnej do pracy ZUS przygotowuje wezwanie na komisję lekarską. Jeżeli lekarz orzecznik z ZUS na podstawie dokumentacji medycznej uzna, że kwalifikujemy się do renty wówczas stajemy się rencistą i otrzymujemy świadczenie rentowe. Problem ten dotyczy również osób, które po raz pierwszy starają się o rentę. Jeżeli niezdolność do pracy nabyłeś w trakcie wykonywania pracy zawodowej lub maksymalnie 18 miesięcy po zakończeniu pracy zawodowej, wówczas możesz wystąpić do ZUSu z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy. W ostatnich miesiącach nagminną sytuacją jest odmowa przyznania renty. Oznacz to, iż lekarz orzecznik podczas komisji lekarskiej w ZUS-ie stwierdził, że osoba może pracować. Jeżeli, pomimo zaświadczenia wydanego przez lekarza prowadzącego leczenie oraz dokumentacji medycznej (historia choroby, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, karta badania profilaktycznego, dokumentacja rehabilitacji leczniczej) ZUS uznał iż, należy Ci się odmowa renty z tytułu niezdolności do pracy, możesz się z tym nie zgodzić i złożyć odwołanie. W zależności od tego na jakim etapie procedury odwoławczej aktualnie jesteś dotyczą Cię różne terminy. Warto mieć je na uwadze, bo jeżeli czas na odwołanie od odmowy przyznania renty minie wówczas cały proces ustalenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy rozpocznie się od nowa. Staranie się o rentę z ZUS wiąże się z dużą ilością dokumentacji medycznej i urzędowej oraz gąszczem przepisów prawnych. Każdy ma prawo zagubić się w tym. Warto skorzystać w takich sytuacjach z pomocy pełnomocnika ds. uzyskania renty z ZUS. Darmowa analiza decyzji, w której jest odmowa renty i rzetelne wyjaśnienie całej sytuacji, a następnie profesjonalne wsparcie w procesie skutecznego odwołania się od odmowy renty z tytułu niezdolności do pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawia przyznania do renty – nie zgadzasz się z orzeczeniem lekarza z ZUS – zawalcz o swoje prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Utraciłeś status rencisty, pierwszy raz starasz się o rentę z ZUS i otrzymujesz odmowę – skutecznie podważymy decyzję, w której ZUS odmawia przyznania renty.
0
Connecting
Please wait...
Wyślij wiadomość /Send message

Przepraszamy nie ma aktualnie nikogo na CHACie / We are sorry, we are offline now

Imię /Name
* Email
* Opisz swój problem /Describe your problem
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
Jesteśmy online /We are online !
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?