Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu - MK-FINANSE

ODSZKODOWANIE ZA USZCZERBEK NA ZDROWIU


Każdy uczestnik ruchu drogowego może zostać poszkodowany w wypadku. Kolizje, wypadki, stłuczki to codzienność na drogach. Gdy dochodzi do wypadku nie z naszej winy, wówczas przysługuje nam zadośćuczynienie. Jest to świadczenie, które wypłaca zakład ubezpieczeniowy osobom poszkodowanym w wypadkach. Należy się ono każdemu pasażerowi wszystkich pojazdów, które uczestniczyły w zdarzeniu jak i kierowcy samochodu, który nie był sprawcą wypadku. Zadośćuczynienie nie należy się kierowcy, który doprowadził do wypadku.

Podstawą do uzyskania odszkodowania jest notatka policyjna lub oświadczenie sprawcy wypadku. Dokumenty te wskazują osobę, która była sprawcą i są dla zakładu ubezpieczeń wiarygodnym potwierdzeniem odpowiedzialności. Drugi warunek konieczny, który musi spełnić osoba ubiegająca się o odszkodowanie to dokumentacja medyczna potwierdzająca fakt doznania obrażeń. Często do wypadku wzywana jest karetka, wówczas każdy uczestnik wypadku poddany jest podstawowym badaniom i udzielana jest pierwsza pomoc oraz zalecenia co do dalszego leczenia. Jeżeli jednak pomoc medyczna nie była udzielona na miejscu wypadku, warto zgłosić się na SOR, aby specjaliści przebadali nas i wykluczyli ewentualne powikłania powypadkowe. W ustalaniu wysokości odszkodowania dokumenty medyczne mają największe znaczenie, gdyż zadośćuczynienie ma zrekompensować nasz ból, cierpienie zarówno to fizyczne (skręcenie kręgosłupa, złamanie kończyny) jak i to psychiczne (lęk przed jazdą samochodem). Jeżeli spełnione zostaną dwa najważniejsze warunki, czyli został ustalony sprawca zdarzenia i podjęliśmy leczenie w związku z obrażeniami doznanymi w wypadku wówczas możemy zgłosić roszczenie do towarzystwa ubezpieczeniowego o wypłatę zadośćuczynienia.

Proces ustalenia wysokości zadośćuczynienia to kwestia indywidualna, na którą składają się m.in. analiza dokumentacji medycznej, często naoczne badanie lekarskie oraz wizja lokalna, liczne oświadczenia. Od każdej decyzji zakładu ubezpieczeniowego można się odwołać. Przyznana kwota może być dla osoby poszkodowanej niesatysfakcjonująca, ubezpieczyciel może przyznać nasze przyczynienie do zdarzenia – jeżeli w postępowaniu polubownym wyczerpiemy już wszystkie argumenty pozostaje nam skierowanie sprawy na drogę sądową. W bardzo wielu przypadkach okazało się, że dopiero wyrok sądowy powodował przyznanie adekwatnej kwoty zadośćuczynienia. Powszechną praktyką jest niestety zaniżanie odszkodowań, towarzystwa ubezpieczeniowe będąc przedsiębiorcą nastawione są na zysk, im mniej wypłacą odszkodowań tym więcej zarobią.


Błąd medyczny

Błędem w sztuce medycznej jest nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta. Błąd medyczny może polegać na: • błędnej diagnozie, • niewłaściwym leczeniu, • błędnej organizacji lub zakażeniu szpitalnym, • naruszeniu praw pacjenta. Pacjent, a w przypadku jego śmierci, osoby najbliższe mogą wystąpić z roszczeniem do placówki medycznej i jej ubezpieczyciela. W wielu przypadkach, by określić czy doszło do błędu medycznego potrzebna jest wiedza specjalistyczna. Na podstawie przekazanej dokumentacji medycznej nasi eksperci ocenią szansę powodzenia danej sprawy. Wycena zdrowia lub życia ludzkiego to bardzo indywidualna kwestia. Przeżycia psychiczne pozostające w związku z odczuwanym bólem fizycznym mogą rujnować Twoje życie. Nie powinieneś więc tego lekceważyć. Osoba, która spowodowała Ci krzywdę powinna za to odpowiedzieć. Nasze spostrzeżenia wskazują, iż niemalże połowa polskiego społeczeństwa twierdzi, że spotkała się z przypadkami błędów medycznych. Nie zastanawiaj się dłużej, sprawdź jakie odszkodowanie możesz dostać za przypadek, który zdarzył się Tobie lub bliskiej Ci osobie
0
Connecting
Please wait...
Wyślij wiadomość /Send message

Przepraszamy nie ma aktualnie nikogo na CHACie / We are sorry, we are offline now

Imię /Name
* Email
* Opisz swój problem /Describe your problem
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
Jesteśmy online /We are online !
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?