Odszkodowania w rolnictwie - MK-FINANSE

ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI W ROLNICTWIE


W gospodarstwie rolnym życie toczy się swoim rytmem i swoimi prawami. Gdy jednak dojdzie do wypadku w gospodarstwie rolnym obowiązuje identyczne prawo jak w każdym innym przypadku – Poszkodowanemu należy się odszkodowanie.
Pomagałeś sąsiadowi w pracach w jego gospodarstwie i uległeś wypadkowi – należy Ci się odszkodowanie z ubezpieczenia OC tego gospodarstwa. Pamiętaj OC rolne jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Często bagatelizujemy wypadki, które zdarzają się podczas wykonywania codziennych prac w rolnictwie. Warto jednak zainteresować się tymi zdarzeniami, gdyż skutki ich można odczuwać przez długi czas.
Tzw. „pomoc sąsiedzka” to najczęstsza podstawa do wypłacenia odszkodowania z polisy OC rolnego.Zakład ubezpieczeń, w którym rolnik ma wykupione ubezpieczenie OC, nie obejmuje wypadków, których doznała osoba współprowadząca gospodarstwo rolne (zameldowana pod tym samym adresem).
Zostałeś poszkodowany w gospodarstwie rolnym, sprawdź jakie należy Ci się odszkodowanie.

ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI W PRACY

W pracy również możemy ulec wypadkowi. Przysługuje ci wtedy odszkodowanie.
Gdy dochodzi do wypadku w pracy wzywany jest specjalista BHP. Sporządza on protokół ze zdarzenia. Jeżeli uzna, że wypadek zdarzył się ponieważ Twój pracodawca nie zapewnił właściwych warunków pracy, np. nie miałeś szkolenia w zakresie BHP, nie otrzymałeś specjalistycznego obuwia, pracowałeś na uszkodzonych urządzeniach itp. należy Ci się odszkodowanie z ubezpieczenia OC pracodawcy oraz z ZUS.
W przypadku zdarzeń, które miały miejsce w zakładzie pracy pojawia się wiele sprzecznych informacji. Otóż jeżeli uległeś wypadkowi z winy Twojego pracodawcy to roszczenie o wypłatę zadośćuczynienia dla Ciebie kierujemy do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym pracodawca posiada polisę ubezpieczeniową. Prowadząc działalność gospodarczą, każdy powinien mieć polisę ubezpieczeniową, która chroni go w nieprzewidzianych sytuacjach. Wówczas Twój pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z wypłatą tego odszkodowania.
Protokoły BHP mogą być pisane dla Ciebie niezrozumiałym językiem. Skorzystaj wtedy z porady specjalisty, dowiedz się co przysługuje Ci po wypadku w pracy.

PRZEWRÓCIŁEŚ SIĘ NA CHODNIKU ?


Ucierpiałeś w wyniku przewrócenia / potknięcia się na chodniku, w urzędzie, w sklepie, na przystanku autobusowym – należy Ci się odszkodowanie.
Powodem wypadków w wyżej wymienionych miejscach jest często zaniedbanie właścicieli lub administratorów tych obiektów. Ich obowiązkiem jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów, za które odpowiadają. Spółdzielnie, gminy, właściciele prywatnych posesji, firm, sklepów powinni posiadać ubezpieczenie OC, z którego wypłacane jest odszkodowanie osobie, która w takim miejscu doznała obrażeń. Takie same świadczenia dotyczą osób poszkodowanych na skutek poślizgnięcia się na zaniedbanym chodniku lub schodach. Zarządca obiektu powinien dowiedzieć się, że takie zdarzenie miało miejsce i wskazać polisę ubezpieczeniową.

Aby ubezpieczyciel szybko wypłacił odszkodowanie dobrze jest:
  • sfotografować miejsce zdarzenia
  • uzyskać zeznania świadków
  • rozrysować sytuację, w jakiej zdarzył się wypadek
  • jeśli jest to konieczne to wezwać na miejsce zdarzenia służby ratownicze

Jeżeli chodnik był nierówny lub zalegał na nim śnieg, lód, błoto, jeżeli schody były wyszczerbione, brakowało stopni, w urzędzie / sklepie była mokra podłoga i nie było o tym ostrzeżenia możesz żądać odszkodowania. Dowiedz się jakie odszkodowanie Ci przysługuje.
0
Connecting
Please wait...
Wyślij wiadomość /Send message

Przepraszamy nie ma aktualnie nikogo na CHACie / We are sorry, we are offline now

Imię /Name
* Email
* Opisz swój problem /Describe your problem
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
Jesteśmy online /We are online !
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?