call phone_android eMKa - pobierz
  • Facebooku
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
 
Blog

Blog

oraz nasze publikacje

Nowe przepisy skracające terminy przedawnienia roszczeń

Termin przedawnienia roszczenia został skrócony z dziesięciu do sześciu lat. W życie weszły nowe przepisy skracające terminy przedawnienia roszczeń.

Nowe przepisy skracające terminy przedawnienia roszczeń

Po zminach z dnia 9 lipca 2018 roku ogólny termin przedawnienia roszczeń wynosi obecnie sześć lat, zaś dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Sześcioletni termin przedawnienia został przyjęty także do roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego oraz stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd.

Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe to roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

Ponadto w przypadku wierzytelności względem konsumentów wprowadzony został zapis mówiący, iż po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia. Dotychczas dłużnik musiał złożyć zarzut przedawnienia, a po zmianach w sprawie przeciwko konsumentowi sąd będzie zmuszony zbadać przedawnienie z urzędu.

Warto podkreślić, iż nie jest to zapis bezwzględny i w wyjątkowych przypadkach sąd będzie mógł, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. W takim przypadku sąd będzie musiał rozważyć:

  • długość terminu przedawnienia,
  • długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia oraz
  • charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018, poz. 1104).

Kolejne wpisy

08-110 Siedlce
ul. Czerwonego Krzyża 41
wejście od ulicy Rynkowej

local_phone25 644 00 20emailbiuro@mk-finanse.pl

Blog

Dlaczego warto podpisywać faktury?

​Fv to dokument, który potwierdza dokonanie transakcji. Pomimo braku ustawowego obowiązku, wskazane jest ich podpisywanie. Faktura jest dokumentem o znaczeniu prawnym i może stanowić dowód zaciągnięcia zobowiązania, jak i spełnienia określonego świadczenia. Podpisy uprawdopodobniają autentyczność dokumentu. Dlatego warto samemu podpisywać faktury i sugerować to również dostawcom. 
 

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem